Jeśli chcesz nauczyć się wygrywać, najpierw musisz nauczyć się przegrywać...


Łukasz Kiczma


DZIAŁALNOŚĆ


Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie handlu elektronicznego: digital business i e-commerce management oraz ekspercką wiedzę z obszaru prawa Internetu i prawa e-commerce. Aktywnie uczestniczy w zakresie szeroko pojętych działań legislacyjnych w aspekcie krajowym jak międzynarodowym - głównie w zakresie gospodarki cyfrowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market), identyfikacji i likwidacji barier prawnych w gospodarce elektronicznej, rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego oraz implementacji zapisów prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego.

NAUKA I PUBLIKACJE


Dysponuje szerokimi kompetencjami w zakresie międzynarodowej integracji politycznej i gospodarczej oraz digital economy (gospodarki cyfrowej). Prywatnie interesuje się tematami potęgonomii i potęgometrii jednostek politycznych. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie gospodarki i biznesu międzynarodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Członek kilku Towarzystw Naukowych.

WYWIADY


Uczestnik licznych wywiadów i komentarzy w mediach, autor artykułu nt. pozycjonowania Polski w ujęciu potęgonomicznym. Redaktor min. wydania Czarnej Księgi e-Commerce Polska. Bariery prawne w legislacji krajowej z punktu widzenia gospodarki cyfrowej